Heel verrassend die graslanden

Ik mag nog even blijven staan.

De afgelopen weken zijn we samen met Willem van Boschinga van particulier natuurbeheer gaan kijken naar de graslanden van Reiderwolde. Op het eerste gezicht zou je denken gras is gras.

Maar zoals met zoveel zaken, ga je beter kijken, dan blijken er heel veel meer soorten te staan.

Grassen behoren evenals bloemplanten tot bepaalde plantengemeenschappen. Deze plantengemeenschappen vertellen iets over de voedselrijkdom van de bodem maar ook de vochttoestand.

In de enorme oppervlaktes graslanden zie je zo her en der verlagingen in het landschap. Opvallend is dat hier ook de samenstelling van de plantenwereld geheel verschilt. Doordat de vochttoestand hier geheel anders is.

Wat wij proberen te doen is te kijken welke verschillende plantengemeenschappen er zoal voorkomen. Hier kan dan het beheer op worden aangepast.

De graslanden worden binnenkort gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Hierdoor verschraalt de bodem langzaam en komt er in de vegetatie ruimte voor andere planten.

Bij het doorkruizen van het gebied kwamen we aan de noordzijde op slechts twee plaatsen Rietorchissen tegen. Deze hebben we voorzien van een vlag. Zodat de maaier deze ene orchidee zal laten staan. De omgeving is geschikt voor meerdere orchideeën. Maar dan zou het goed zijn als de orchidee zijn stoffijne zaden ook lokaal kan verspreiden.