De Bonte vliegenvanger

Een trekkende bosbewoner Tijdens onze telronde van 17 juni vloog plotseling een bonte vogel uit een knotwilg over het fietspad. We waren beide verbaast, maar ook overtuigt wat we hier zagen. Een nieuwe waarneming voor natuurgebied Reiderwolde. Het was de Bonte vliegenvanger. Het is een bosbewoner, die voor zijn nesten gebruik maakt van holen  en […]

Zomer 2017 – Blauwborst

Alweer een prachtige dag om door Reiderwolde te fietsen en naar vogels te luisteren. Toch komen we niet veel mensen tegen. Een enkele jogger en een paar mensen met een hond (aan de lijn). Vlakbij de parkeerplaats schiet een wezeltje over het fietspad. De tocht begint al goed! Een mooi voorbeeld van de ontwikkeling van […]

Zomer 2017 – Krooneend

Voor een tijdje nemen wij het monitoren van Reiderwolde over van Klaas en Johanna. Het is een mooi afwisselend gebied hier! In deze periode is het een en al vogelzang wat je hoort.  Vooral de kleine bruine vogeltjes! Lastig te onderscheiden (ze laten zich lang niet altijd zien) maar de zang is vaak wel herkenbaar.  […]

Lente 2017 _ Gekraagde Roodstaart

Gekraagde Roodstaart Op onze fietstocht door Reiderwolde reden we richting, wat wij “tuinbos” zijn gaan noemen. Plots vloog eruit een takkenbos een Gekraagde roodstaart. Deze prachtig gekleurde vogels arriveren zo vanaf half april. helemaal uit landen als Gambia, Congo en West-Ethiopië. Het kleurrijke mannetje is als eerste aanwezig en bewaakt dan zijn territorium. Nadeel dat je […]

Lente 2017 – Ti ti ti ti teh

Op de natuurbegraafplaats in Reiderwolde is gedurende een groot deel van de dag de 5e symphonie van Beethoven te horen. Dat is toch wel heel sfeervol. Vanmorgen hoorden we verschillende mannetjes van de Geelgors hoog in de toppen van de berken zingen. Het is een vogel met een prachtig geel verenkleed. 100 jaar geleden kwam de […]

Lente 2015 – Een korte impressie

Lente 2015 Een korte impressie De eerste Sprinkhaanzangers zitten al meteen vanaf de parkeerplaats rechts in het riet. Het geluid in onmiskenbaar, als een sprinkhaan die niet van ophouden weet. Ten noorden van de pagode (toren) komt al geregeld een parachute naar beneden. U weet wel zo’n klein vogeltje met een prachtig geluid, maar als […]