Ecologische hoofdstructuur

Natuurgebied Reiderwolde maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Dit netwerk van bestaande en nieuwe aan te leggen natuurgebieden moet deze gebieden beter verbinden met elkaar en het omringende agrarische gebied opdat de bedreigde biodiversiteit gestabiliseerd wordt.

De zuidkant van Reiderwolde grenst aan de robuuste ecologische verbindingszone naar het Emsland in Duitsland. Aan de noordkant heeft Reiderwolde een ecologische verbinding met het natuurgebied De Tjamme van Staatsbosbeheer.

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland, tot die tijd was de Rijksoverheid dat. Het Natuurnetwerk Nederland moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen.