Monitoring

De natuur blijft ons verrassen. Zij heeft zich in Reiderwolde de afgelopen jaren van haar beste kant laten zien door bijvoorbeeld een aantal zeldzame nieuwe plantensoorten zoals de koningskaars, oranje havikskruid en de slanke sleutelbloem de ruimte te geven om tot bloei te komen.

Klaas en Johanna Steenbergen monitoren de flora en fauna van Reiderwolde. Het hart gaat vooral uit naar de populatie broedvogels en daarvan houden zij u en ons op de hoogte in deze natuur monitor.

Lees hun verhalen in ons natuurblog.