De Bonte vliegenvanger

Een trekkende bosbewoner

Tijdens onze telronde van 17 juni vloog plotseling een bonte vogel uit een knotwilg over het fietspad. We waren beide verbaast, maar ook overtuigt wat we hier zagen. Een nieuwe waarneming voor natuurgebied Reiderwolde. Het was de Bonte vliegenvanger.

Het is een bosbewoner, die voor zijn nesten gebruik maakt van holen  en dan het liefst in oude bomen. Met name op de natuurbegraafplaats hebben we loofbos. Maar dat is voor de Bonte vliegenvanger nog te jong in zijn ontwikkeling. Er zijn dan wel spechten waargenomen, maar dan zijn er nog niet meteen ook al oude holen waar ze graag hun nesten in maken.

Bonte vliegenvanger maken van dezelfde nestkasten gebruik als onze koolmeesjes. De koolmees heeft als voordeel, dat hij het gehele jaar in Nederland verblijft. Wanneer de Bonte vliegenvanger uit Afrika terugkeert, zijn de kastjes vaak al bezet. Dus zouden we meer kastjes kunnen ophangen of we sluiten de opening van het koolmeeskastje tijdelijk af, tot de Bonte vliegenvanger terug is. Leuk voor de Bonte vliegenvanger, maar als we maar geduld hebben komen de holtes vanzelf en dus ook de holenbroeders.

Wat wel een leuke ontwikkeling is, is dat de Bonte vliegenvanger de laatste tijd eerder terugkeert uit Afrika. Dit heeft alles te maken met de klimaatverandering, doordat de rupsen ook eerder in het voorjaar actief zijn. Zo hebben de Bonte vliegenvanger toch voldoende voedsel voor hun jongen.

De naam Bonte vliegenvanger is een juist gekozen naam, want ze lusten alles wat maar een beetje op een insect lijkt. Het is erg leuk om te zien hoe ze insecten weten te vangen. Ze vliegen vanaf een vaste basis, vangen het insect in de ronde vlucht en keren terug naar de basis. Dit alles in een razend tempo.

Het zijn echte trekvogels, die zo vanaf eind juli richting Frankrijk, door Spanje trekken , daar even flink opvetten en dan in 60 uur de Sahara passeren om de winter door te brengen in tropisch West-Afrika.

De Bonte vliegenvanger broedt vooral in oudere loofbossen. De totale populatie wordt geschat op zo’n 20.000 paar.

Klaas Steenbergen

Broedvogel Monitoring Project B.M.P. van de  SOVON