Op natuurbegraafplaats Reiderwolde heeft de natuur het heft in handen. Hier vindt u geen grafzerken, geen rechte en aangeharkte paden, noch kortgeschoren gazons. Alleen materialen die van nature in het gebied voorkomen, markeren het graf. Denk daarbij aan een houten boomschijf, een zwerfkei met inscriptie, een bloeiende plant of een jonge boom. Met name het feit dat men vrij is om de plek van het graf zelf te kiezen, spreekt veel mensen aan.

Een natuurbegraafplaats kenmerkt zich door twee aspecten: het is ecologisch en economisch. Wij stimuleren een groene uitvaart. Dat betekent dat het omhulsel waarin de overledene begraven wordt, zij het een kist of een urn, van biologisch afbreekbaar materiaal moet zijn en liefst geen metalen verbindingen bevat. Vergelijkbare eisen stellen wij ook aan de aankleding en entourage van het geheel, liefst geen synthetische materialen mee de grond in en de koffietafel biologisch.

Een natuurgraf is voor altijd en vrij van verplicht onderhoud. U koopt een graf met eeuwigdurend grafrecht, juridisch vastgelegd tot 250 jaar. Er zijn geen jaarlijkse onderhoudskosten, het natuurgebied wordt onderhouden door Stichting Reiderwolde.

De natuurbegraafplaats van Reiderwolde is het decor voor persoonlijke uitvaartdiensten en een bijzondere herdenkingsplek. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de overledene na een unieke afscheidsceremonie in het amfitheater onder begeleiding van akoestische muziek op een bakfiets naar zijn of haar laatste rustplaats te begeleiden. U kunt een inheemse fruitboom naar keuze laten planten bij het graf en daar jaarlijks de vruchten van plukken. Of een boomstam als grafmonument laten plaatsen waarop u kunt zitten mijmeren en herdenken in alle rust.

Natuurbegraven

Begraven in de vrije natuur, onder een boom, in een open plek in het bos of in de nabijheid van water. Natuurbegraven, het kan in het nieuwe natuurgebied Reiderwolde nabij Blauwestad.

Een natuurlijke begrafenis, ook wel bekend als bos-, groene, of ecologische begrafenis is een alternatieve uitvaart. Natuurbegraven is voor mensen die houden van de natuur en het milieu. De begraafplaats is voor iedereen, ongeacht hun religieuze overtuiging.

De natuurbegraafplaats en het graf wordt onderhouden op een ecologische, milieuvriendelijke wijze om een informele plaats te creëren waar zowel mens, dier als plant voordeel bij heeft. Er zijn geen rijen en grafstenen te vinden. Er is volop vrijheid een plek uit te kiezen en te reserveren in dit uitgestrekte gebied van 90.000 m2 waar een uitgebreid wandelpadenstelsel is aangelegd met rust- en picknickbanken. In het openlucht- of natuurtheater kan een plechtigheid plaatsvinden. U kunt in alle rust afscheid nemen van een dierbare overledene.

Duurzaamheid

Zoals de mens deel uitmaakt van de kringloop van de natuur, maakt ook het natuurgraf er deel van uit. De materialen en de grafmarkeringen zijn duurzaam en milieuverantwoord. Alles wat bij natuurbegraven wordt gebruikt, bevordert de leefbaarheid van bos, natuur en landschap. Het natuurlijke houdt in dat we geen grafstenen, aangelegde grafperken en andere versieringen aantreffen op Reiderwolde. Een boom, struik of natuurlijk element met daarop eventueel een minimale tekst markeert de plek van het natuurgraf.

Geen zorgen voor nabestaanden

Een graf of urnengraf op natuurbegraafplaats Reiderwolde zal nooit worden geruimd. Daarom hoeven uw nabestaanden het grafrecht nooit te verlengen. Het terrein zal altijd natuur blijven. Een stichting is verantwoordelijk voor de natuur en het landschap waardoor er dus geen toekomstige onderhoudskosten zijn voor de nabestaanden. Mede hierdoor is natuurbegraven op natuurbegraafplaats Reiderwolde aanzienlijk goedkoper en duurzamer dan op reguliere begraafplaatsen.

Omhulsel

Het lichaam omhulsel/de kist is van biologisch afbreekbaar materiaal. Zonder metalen en kunststof, met uitzondering van bevestigingsmaterialen die uit ijzer mogen bestaan.

De urn

De as wordt verpakt in een milieuvriendelijke afbreekbare urn of begraven.